Trynwâlden tige tank!

trynwalden tige tank

Trynwâlden tige tank! Langs deze weg willen we alle ondertekenaars van de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ heel hartelijke bedanken.

Bedankt inwoners van de Trynwâlden!
Bedankt maatschappelijke organisaties in de Trynwâlden!
Bedankt overige inwoners van Trynwâlden en buurgemeenten!
Bedankt alle politieke partijen (ook die in oprichting) in Tytsjerksteradiel!
Bedankt familie, naasten en andere ondertekenaars uit Friesland en ver daarbuiten!
Bedankt gemeente Tytsjerksteradiel en fracties in de gemeenteraad!
Bedankt 2e kamer fractie van de SP en Maarten Hijink in het bijzonder!

Speciale dank gaat uit naar de winkeliers, dorpshuisbeheerders, protestantse gemeente en anderen waar de petitie-dozen mochten staan of die op bijzondere wijze hun hulp aanboden.  Dankzij jullie hulp waren er uiteindelijk meer ondertekenaars op papier dan ondertekenaars online!!

Ook iedere bewoner of onderneming die onze oproep voor de ramen hing: Bedankt!

Dank zij alle ondertekenaars is de kans dat Noflik Wenje in Oentsjerk wordt voortgezet toegenomen en is de kans dat wij vóór 1-1-2021 op individuele basis worden overgeplaatst is afgenomen. Maar zekerheid is er nog lang niet!

Wij hopen dat het platform ‘Noflik Wenje moat bliuwe! er in slaagt om namens ons en de Trynwâldster gemeenschap invloed uit te blijven oefenen op de toekomst van een nieuw Noflik Wenje binnen op elkaar afgestemde ouderenzorg. De gemeenschap wordt in de komende jaren een steeds belangrijker partner binnen de samenwerking die nodig is om goede ouderenzorg gestalte te geven. Ook op lokaal niveau. Daarom hoort dit platform door alle bij Noflik Wenje betrokken partijen als serieuze samenwerkingspartner geaccepteerd te worden. Ook door ouderenzorg-partijen die elkaars concurrenten zijn. De komende 30 jaar moet concurrentie en bedrijfsbelang plaats maken voor samenwerking en gemeenschapsbelang.

Wij rekenen er op dat een kleinschalige woonvorm voor ouderen tot stand kan komen waar wij, en andere ouderen met een intensieve zorgbehoefte, een laatste thuis kunnen vinden. Midden in de gemeenschap. Bereikbaar voor onze familieleden, naasten en vrijwilligers. Ingebed in een omgeving waar professionals en vrijwilligers er samen voor zorgen dat welzijn en goede zorg voor ouderen centraal blijven staan. Een plek waar intensieve zorg wordt geboden als het thuis (even) niet meer lukt. Een woonvorm met bekende zorggezichten waar wij ons veilig, geborgen en gerespecteerd voelen.

Nogmaals: Trynwâlden tige tank!

Met vriendelijke groet,

de bewoners van Noflik Wenje,

vertegenwoordigd door:

W. Baumgartner, B. Boom, L. Boonstra,
A.G. Bakema, A. Deerenberg, M. van Kooten
D. Provoost, H. van der Sluis en E. Rijpma.