Petitie

Onderstaande petitie kan binnenkort op deze website worden ondertekend. We verzamelen handtekeningen in de periode 12 tot en met 26 januari 2020. Op donderdag 23 januari lichten we onze petitie in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel toe. Meer informatie vindt u bij NIEUWS

 

Petitie

Noflik Wenje moat bliuwe!

Aan:

De gemeenteraad van Tytjerksteradiel
Zorgorganisatie Patyna
Zorgkantoor Friesland

In de komende 30 jaar verdubbelt het aantal ouderen, verdubbelt het aantal mensen met dementie, verdubbelt de vraag naar ouderenzorg en sterven er jaarlijks meer ouderen. Intensieve thuiszorg is soms onvoldoende. Het is wenselijk een (kleine) zorgvoorziening in de buurt te hebben. Een voorziening waar de komende 30 jaar, gedwongen door personeelstekorten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen worden ingezet. Liefst naasten. Mensen uit de buurt. Mensen die je kent.

Noflik Wenje is een woonvorm voor 10 mensen met dementie binnen Heemstra State in Oentsjerk. Er staat ook een bed voor tijdelijke zorg. Patyna wil deze voorziening sluiten. Wij zijn het met deze sluiting niet eens en willen Noflik Wenje behouden. Gedwongen verhuizen en het verbreken van zorgrelaties is schadelijk voor de bewoners. Overname kan de schade beperken.

Afgelopen zomer is de haalbaarheid van nieuwbouw onderzocht (24 tot 30 plaatsen). Dit plan bleek te hoog gegrepen. Patyna wil Noflik Wenje nu per 1-1-2021 sluiten én wil Noflik Wenje laten overnemen. Bewoners kunnen er tot aan de sluitingsdatum blijven. Patyna zoekt een overnamekandidaat. Een financieel haalbaar ‘overnameplaatje’ ontbreekt. De vastgestelde sluitingsdatum brengt het risico met zich mee dat Noflik Wenje vóór overname leeg loopt.

Wij willen in het hart van de Trynwâlden een kleinschalige woonzorg-voorziening behouden. Een voorziening voor ±16 mensen. Met een zorgaanbod dat bij de bevolkingsontwikkeling past. Niet alleen voor mensen met dementie. Ook voor na een operatie. Om te bekomen van ziekte of een ongeval. Om goed verzorgd te kunnen sterven. Een voorziening die 30 jaar mee kan in plaats van 5. Dat kan. Kleinschalige woonvormen bestaan. Als vestigingsplek is Heemstra State ideaal. U vindt er professionals met hart voor de zaak, vrijwilligers, mantelzorgers, goed gezelschap van mensen met een beperking en familie die wil participeren. De gemeenschap is hecht. De doelgroep dichtbij. Kortom: een prima locatie.

We bieden u deze petitie aan omdat we gemeenteraad, zorgkantoor en Patyna in staat achten om er voor te zorgen dat ‘Noflik Wenje bliuwe kin’. Wij vragen u uw invloed te gebruiken om er voor te zorgen dat een zorgondernemer met uw steun de gewenste kleinschalige voorziening kan realiseren.

Overname Noflik Wenje: JA
Sluiting Noflik Wenje: NEE