Petitie in Gemeenteraad

Op donderdag 23 januari wordt de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ toegelicht tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel in Burgum. Inmiddels hebben 35 mensen aangegeven dat ze door hun aanwezigheid de toelichting kracht willen bijzetten.

Belangstellenden moeten om uiterlijk 19:20 uur in de raadszaal aanwezig zijn. Na afloop van de toelichting is het toegestaan de raadszaal te verlaten en op Heemstra State in Oentsjerk onder genot van een kopje koffie/thee (Euro 1,20) even na te praten.

Vanaf Heemstra State in Oentsjerk vertrekken donderdag om 18:30 twee busjes van ‘Maatschappelijk Vervoer Trynwalden’ waarmee mensen die zich daarvoor hebben opgegeven, gratis mee kunnen.

Voor demonstratiemateriaal wordt gezorgd. In de raadszaal worden aanwezigen geacht stil te zijn en de raad zijn werk te laten doen. Demonstratieborden tonen is toegestaan.