Petitie-actie ‘Noflik Wenje’ gestart

petitie-actie

In MFC Heemstra State in Oentsjerk is op 6 januari de petitie-actie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ gestart. Met de actie verzetten vertegenwoordigers van bewoners met dementie zich tegen sluiting van hun woonvorm. De petitie kan online worden ondertekend op https://noflikwenje.top/online-petitie en wordt in de Trynwâlden ook huis-aan-huis verspreid.

De gemeente Tytsjerksteradiel, zorgorganisatie Patyna en Zorgkantoor Friesland worden in de petitie gevraagd hun invloed te gebruiken om kleinschalig wonen-met-zorg voor de Trynwâlden te behouden. Patyna deelde de bewoners in december j.l. mee dat sluiting per 1-1-2021 vast staat en dat het niet lukt om een overnamekandidaat te vinden. Bewoners vinden dat Patyna moet doorgaan met zoeken. Patyna weigert de sluitingsdatum van 1-1-2021 te vervangen door een realistische streef-overnamedatum. Daarmee neemt de zorginstelling het risico dat Noflik Wenje leegloopt en de zorgkwaliteit onder druk komt te staan. Zorgvuldig opgebouwde zorgrelaties worden verbroken en kennis over de bewoners verdwijnt. Ook bemoeilijkt deze handelswijze het ‘ter overname aanbieden’.

Noflik Wenje werd in 2014 opgericht. Na twee jaar ontdekten familieleden een rekenfout. Alleen door sterk op de zorg te bezuinigen kon in de eerste jaren het beoogde financiële resultaat worden bereikt. Onder druk van de inspectie gezondheidszorg lukte het Patyna om vanaf begin 2018 de contractueel overeengekomen zorg te bieden. Zorg die, eenmaal op peil, een stuk duurder uitviel. Patyna richt zich nu op zorgeenheden met minimaal 24-30 plekken. Een dergelijke zorgeenheid is volgens Patyna in de Trynwâlden niet haalbaar. Daarom wordt Noflik Wenje ter overname aangeboden én gesloten. Bewoners vinden dat zij niet weer voor de rekenfout hoeven op te draaien. Ruim drie jaar lang werd hun contractueel overeengekomen zorg onthouden en hield het zorgteam zich met onvoldoende middelen nauwelijks staande. Tot overname rond is leggen de bewoners het prijskaartje nu bij Patyna.

‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ verwacht van Patyna een financieel sluitend concept voor een kleinschalige woonvorm. Een woonvorm  die het 30 jaar vol houdt in plaats van 5 jaar. Patyna is in staat voor de Trynwalden zo’n concept te ontwikkelen, ook als zo’n concept niet binnen de eigen bedrijfsvoering past. Zonder zo’n concept kan Patyna’s intentie om Noflik Wenje ter overname aan te bieden worden gezien als een niet serieus te nemen ‘doekje voor het bloeden’.

De cliëntenraad van Heemstra State adviseert Patyna om niet te sluiten. De raad vraagt een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek en stelt zorginhoudelijke eisen aan een overname. Over het advies van de ondernemingsraad van Patyna is nog niets bekend.