Nu 2027 paar ogen die meekijken…

ogen die meekijken

De petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ werd door 2027 mensen ondertekend, waarvan 1524 uit de dorpen in de Trynwâlden . Er zijn nu 2024 paar ogen die meekijken. De lijst met ondertekenaars werd op 5 februari gepubliceerd. Onder de ondertekenaars: alle fracties binnen de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel en een flink aantal maatschappelijke organisaties uit de Trynwâlden (dorpsbelangen, kerkelijke gemeente, Vrouwen van Nu, Vrouwengroep Ryptsjerk en meer). Kortom: de Trynwâlden wil de kleinschalige woonzorgvoorziening voor intensieve ouderenzorg waar in de petitie om wordt gevraagd. Wij vinden dit een zeer goed resultaat. Lees hieronder waarom. Werk aan de winkel voor Patyna!

Is 2027 veel of weinig?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 brachten 3436 mensen bij de stembureaus in de Trynwâlden een stem uit. Het aantal ondertekenaars van de petitie is 1524. De petitie is ondertekend door 44.5 % van het aantal stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat diverse maatschappelijke organisaties ondertekenden kan dit percentage flink naar boven worden afgerond. Zo komen we zeker uit op 50% van het aantal mensen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbracht. Wij vinden dit zeer succesvol. Hadden we de menskracht gehad om deur-tot-deur aan te bellen en persoonlijk om een ondertekening te vragen dn waren we op 80-90% uitgekomen. De raadsbrede politieke steun waarderen we zeer. Meer dan 2000 paar ogen kijken nu mee hoe het de bewoners van Noflik Wenje in 2020 vergaat en hoe er wordt gewerkt aan het realiseren van een kleinschalige woonzorgvoorziening in de Trynwâlden.

Trynwâldsjers willen een woonzorgvoorziening

Voor ons is het duidelijk: de Trynwâlden willen een kleinschalige woonzorgvoorziening voor intensieve zorg aan ouderen. Het onderzoek dat Patyna heeft gedaan maakt duidelijk dat daar een markt voor is. Dat zo’n voorziening niet in het bedrijfsmodel van Patyna past is inmiddels helder. Er zijn ook andere goede bedrijfsmodellen. Aan een professionele zorgorganisatie als Patyna, dat ‘Mei Elkoar’ hoog in zijn vaandel heeft, mag worden gevraagd om een paar haalbare ondernemings-varianten uit te werken en daar een zorgondernemer bij te zoeken. Dat kan ook pr0-actief. Vertrekken zonder een toekomstbestendige kleinschalige woonzorgvoorziening achter te laten is financieel gezien wellicht aantrekkelijk maar maatschappelijk gezien niet acceptabel. Patyna mag worden gevraagd zijn maatschappeleijke verantwoordelijkheid nemen. Die verantwoordelijkheid overstijgt de wettelijke zorgplicht.

Woongebied ondertekenaars

Trynwalden
Wyns16
Readtsjerk35
Aldtsjerk142
Munein176
Oentsjerk507
Gytsjerk539
Ryptsjerk109

Gemeenten rondom Trynwalden359

Friesland overig53

Buiten Friesland88

Totaal2024