Officieuze telling van Martsje & Aline

officieuze telling

De officieuze telling van het aantal ondertekenaars van de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ is bekend. Uit de petitiedozen werden maandag 27 januari 850 ondertekende petitie-briefjes gevist. Een flink deel ervan met dubbele namen. Het toevoegen van al die namen aan de 939 online-ondertekenaars was nog een dag typewerk. Martsje & Aline hebben dat karwei voor ons in Ryptsjerk geklaard. Toen hun werk er op zat kwam de volgende voorlopige telling tevoorschijn.

 

Voorlopige en officieuze telling d.d. 31 januari 2020

 

Voorlopig totaal 1992 ondertekenaars

Toelichting

  • De opgegeven postcodes zijn gebruikt om te bepalen waar mensen vandaan komen
  • Er zijn nog 55 briefjes die niet zijn ingevoerd wegens onleesbaarheid, die worden nogmaals gechecked
  • Er zijn 2 lijsten ingeleverd met handtekeningen (in totaal 62). Onduidelijk of deze mensen ook individueel hebben getekend. Wordt uitgezocht
  • Er wordt nog gecontroleerd op dubbelingen en ongeldige invoer
  • 661 mensen hebben hun email-adres opgegeven (of het adres klopt is nog niet gechecked).

 

Onderverdeling op basis postcodes

Trynwâlden
Ryptsjerk 112
Readtsjerk 35
Aldtsjerk 133
Oentsjerk 496
Gytsjerk 530
Wyns 16
Munein 167
Tesamen 1489

Gemeentes om Trynwâlden
Tytsjerksteradiel en Dantumadiel buiten de Trynwâlden 167
Gemeente Leeuwarden 109
Noord-West Friesland 82
Tesamen 358

 

Overig Friesland 55
Groningen (vnl. familie) 20
Overig Nederland en daarbuiten (vnl. familie) 70