Agenda 16 december

Op maandag 16 december komt “Noflik Wenje moat bliuwe!” weer bij elkaar.
Belangstellenden die ook willen dat Noflik Wenje blijft voortbestaan zijn welkom en mogen meedenken.
De bewoners beslissen.

Voorlopige agenda

  1. Agendavoorstel/-wijzigingen
  2. Welkom
  3. Verslag 25 november
  4. Mondeling verslag werkzaamheden kartrekkers
  5. Zonder sluitingsdatum geen overleg met RvB loslaten (besluitvormend)
  6. Advies cliëntenraad m.b.t. Noflik Wenje (meningsvormend)
  7. Bespreken van de op 10 december van Patyna ontvangen informatie (meningsvormend)
  8. Voorstel ‘Actieplan’ (besluitvormend)
  9. Samenwerking Clientenraad & Belangengroep (meningsvormend)
  10. Afsluiting