Minister onderzoekt Noflik Wenje

maarten hijink helpt noflik wenje

De minister onderzoekt Noflik Wenje op verzoek van Maarten Hijink van de SP (foto). Tijdens het plenaire debat over de toenemende wachtlijsten in verpleeghuizen heeft Maarten, 2e kamerlid, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vragen gesteld over de sluiting van Noflik Wenje in Oentsjerk. De wachtlijsten voor dergelijke zorg lopen op. De SP vindt het niet acceptabel dat een voorziening als Noflik Wenje dan wordt gesloten.

Naadje van de kous

De minister  gaat er vanuit dat er een goede reden voor sluiting is. De SP betwijfelt dit. Hijink wees de minister er op dat Noflik Wenje nog maar 5 jaar bestaat en dat de bevolking van de Trynwâlden zich niet ‘zomaar’ tegen sluiting verzet. De minister wil nu het naadje van de kous weten. Hij zal schriftelijk verslag van zijn onderzoek doen.

minister onderzoekt noflik wenje
Bezoek van Hugo de Jonge aan ouderen (overgenomen van https://waardigheidentrots.nl). Dit zijn niet de ouderen van Noflik Wenje!

Bekijk het kamerdebat

De belangengroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ heeft besloten om de minister bij zijn onderzoek te helpen en hem van informatie te voorzien. ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ gaat er vanuit er vanuit dat de minister zich op de hoogte stelt van de informatie die op https://noflikwenje.top/nieuws wordt geboden. De inbreng van Maarten Hijink en het antwoord van de minister zijn terug te zien op http://facebook.com/noflikwenjebliuwt  en op https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/toenemende-wachtlijsten-verpleeghuizen.