Cliëntenraad: géén sluiting!

Op vrijdag 29 november ontvangen bewoners het advies dat de cliëntenraad van Heemstra State aan de Raad van Bestuur van Patyna heeft uitgebracht. Het is een zeer uitgebreid advies waarin de gezamenlijke  mening van de bewoners, zoals die binnen “Noflik Wenje moat bliuwe!” is uitgewerkt, wordt meegenomen. De cliëntenraad adviseert om Noflik Wenje niet te sluiten en wil Noflik Wenje voor de Trynwâlden behouden.

Het advies van de cliëntenraad komt op de agenda van 16 december. Cliëntenraad en belangengroep zullen dan van gedachten wisselen over hoe er aan gezamenlijke doelen kan worden samengewerkt.