Gratis vervoer naar de Gemeenteraad

gratis vervoer naar gemeenteraad

Op donderdag 23 januari licht ‘Noflik Wenje moat bliuwe! bij de gemeenteraad in Burgum haar  petitie toe (zie https://noflikwenje.top). De stichting ‘Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden’ (MVT) biedt  2 busjes + chauffeur  aan om ouderen heen en weer naar Burgum te rijden: gratis vervoer naar gemeenteraad. We vragen ouderen in de Trynwâlden om de petitie met hun aanwezigheid kracht bij te zetten.

Intekenen op Heemstra State

Ouderen zonder eigen vervoer kunnen van 15-20 januari op Heemstra State intekenen op een lijst van MVT. Deze lijst ligt in Heemstra State op een tafeltje links bij de ingang. Op 20 januari sluit de intekening om 20:00 uur, daarna wordt voor alle intekenaars vervoer gezocht. MVT help mee bij de organisatie en de uitvoering.  Flyers over deze actie worden deze week verspreid bij de ouderen rond Heemstra State.

Wie heeft ingetekend wordt op 23 januari om 18:30 uur bij Heemstra State opgehaald en wordt daar omstreeks 20:30 uur weer teruggebracht. Als u  Heemstra State niet zelfstandig kan bereiken kunt u een mailtje naar petitie@noflikwenje.top (laten) sturen met daarin uw telefoonnummer. We nemen dan contact op en doen ons best om ook voor u gratis vervoer naar de gemeenteraad te regelen.

Ook particulier vervoer

‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ doet voor particulier vervoer een beroep op petitie-ondertekenaars die in de buurt van Heemstra State wonen. We vragen hen één of meerdere ouderen  mee te nemen. Zij ontvangen een mail met een link naar het opgaveformulier. Wie zich nu al als vervoerder wil opgeven kan een berichtje sturen naar petitie@noflikwenje.top met daarin naam, telefoonnummer, aantal beschikbare plaatsen en of er een rollator mee kan.

Net ‘Tsjin Inoar’ mar ‘Mei Elkoar’

“Noflik Wenje moat bliuwe!’ hoopt dat veel ouderen naar Burgum zullen komen. Gemeenteraad en college van B&W moeten de wens van de Trynwâlden goed kunnen verstaan. Trynwâldsjers verwachten van hem een creatieve bijdrage aan het behoud van een kleinschalige woonzorgvorm voor ouderen. Voor nu en voor de komende 30 jaar. Concurrentie tussen zorgaanbieders moet vanuit Trynwâldster belang beteugeld worden. Bedrijfsbelang moet plaats maken voor algemeen belang.

 

gratis vervoer