Fidesta Noflik Wenje in de maak

fidesta noflik wenje

‘Fidesta Noflik Wenje’ is in de maak. Het platform ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ en de bewoners(vertegenwoordigers) van Noflik Wenje hebben zich in de afgelopen 10 dagen georiënteerd op de mogelijkheden die er zijn om de overname van Noflik Wenje door Fidesta te doen slagen. De bewoners is gevraagd om vóór 25 maart te beslissen of zij over willen naar een ‘Fidesta Noflik Wenje’. Op 9 maart vormen zij hun gezamenlijke mening.

Hoop op voortzetting Noflik Wenje

In een brief aan de cliëntenraad hebben bewoners(vertegenwoordigers) duidelijk gemaakt dat ‘Fidesta Noflik Wenje’ in potentie een beeldbepalende rol kan innemen binnen het zorglandschap van de Trynwâlden. Bewoners hopen dat een Noflik Wenje kan worden gerealiseerd waar de huidige bewoners met de hun vertrouwde zorggezichten kunnen blijven wonen. Een Noflik Wenje dat ook plek biedt aan mensen die in de nabije toekomst door dementie worden getroffen.

Herstel vertrouwen

Het vertrouwen van de bewoners in de gezondheidszorg is in de afgelopen periode geschaad. Anderzijds lijkt er ook sprake van dat zorgondernemers moeite hebben met de opstelling van NWmb! en de wijze waarop de bewoners zich hebben georganiseerd. Om de overname door Fidesta tot een succes te maken is herstel van vertrouwen noodzakelijk. Bewonersvertegenwoordigers kunnen dit vertrouwen weer krijgen als er voldoende zekerheden m.b.t. de toekomst worden geboden. Zekerheden op het gebied van juridische positie, het toekomstige zorgaanbod en de toekomstbestendigheid.

Juridisch advies

De cliëntenraad is gevraagd om gebruik te maken van de mogelijkheid die er is om Patyna te vragen een juridisch advies te bekostigen om vast te stellen dat ‘Fidesta Noflik Wenje’ de bewoners de door hen gewenste zekerheden kan bieden. Eerder is een juridisch advies door de bewoners zelf bekostigd.

Open communicatie

Bewoners hebben bij de cliëntenraad aangegeven dat open communicatie tussen alle betrokken partijen van belang is om vertrouwen te hervinden. Waar dat wellicht moeilijk is suggereren de bewoners(vertegenwoordigers) zo nodig een derde in te schakelen om de op vertrouwensopbouw gerichte communicatie mee vorm te geven.