Ei barst bijna open

ei barst bijna open

Het ei barst bijna open. Op 20 februari 2020 ontving het platform ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ onderstaande update van Patyna over de stand van zaken met betrekking tot Noflik Wenje.

“Beste betrokkenen bij de actiegroep NWmb. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de laatste voorwaarden met de partij die Noflik Wenje graag over wil nemen. Deze voorwaarden worden schriftelijk in een concept overeenkomst verwoord die aan alle juridische bijzonderheden zijn getoetst. Ook wordt er gekeken wat er nodig is om de overname te doen slagen en tot een succes te maken. In de metafoor van ‘de broedende kip’, barst ‘het ei bijna open’. We hopen volgende week jullie dan ook te informeren. Jullie ontvangen een uitnodiging met verdere informatie. De bijeenkomst zal in Heemstrastate zijn. Voor de goede orde: we vragen wederom advies aan de Lokale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.”

NWmb! heeft Patyna bericht dat we het goed vinden om te horen dat er schot in zit en dat we alle betrokkenen en belanghebbenden van de update op de hoogte zullen stellen.

Daarnaast hebben we Patyna uitgenodigd om met NWmb! te overleggen over de wijze waarop we Patyna, Gemeente Tytsjerksteradiel en Zorgkantoor Friesland de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ kunnen aanbieden.

Het ei barst bijna open. NWmb! is reuze benieuwd naar de levensvatbaarheid van het kuiken.