Overnamekandidaat voor Noflik Wenje!

overname kandidaat voor noflik wenje

Op 5 februari vertelt Patyna dat er een overnamekandidaat voor Noflik Wenje is. Dit wordt duidelijk tijdens het eerste gesprek tussen Noflik Wenje moat bliuwe! (NWmb!) en Patyna. Patyna meldt dat deze kandidaat zich, ‘wellicht gestimuleerd door de petitie-actie’, zelf  heeft aangemeld. Inmiddels zit, in de beeldspraak van Patyna, ‘een broedse kip in alle rust het nieuwe Noflik Wenje uit te broeden’. Prachtig! Welkom overnamekandidaat! Dit proces mag volgens Patyna niet verstoord worden. Over kip noch ei wordt daarom in dit stadium informatie aan NWmb! verschaft. Van transparantie zou de kip onpasselijk kunnen worden.
NWmb! is er met haar petitie in geslaagd een bijna verkalkt ei alsnog te bevruchten. Het is volstrekt ongepast om NWmb! na zo’n geslaagde bevruchting op regenteske wijze als ‘potentiële procesverstoorder’ buiten spel te zetten. Een broedende kip kan af en toe probleemloos worden opgetild en raakt van wat transparantie niet van slag.
Door de succesvolle petitie is NWmb! nu een breed gedragen Trynwâldster platform. Dit platform wil dat het nieuwe Noflik Wenje als een in de gemeenschap geïntegreerde kleinschalige woonzorgvoorziening wordt voortgezet. De petitie telt 2027 ondertekenaars, waaronder alle politieke partijen in Tytsjerksteradiel en tal van maatschappelijke organisaties binnen de Trynwâlden. Alle dorpsbelangen worden in het platform vertegenwoordigd.
In relatie tot Noflik Wenje is ons platform de ‘mienskip’ waarmee zorgondernemers kunnen samenwerken. Als zij daartoe niet in staat zijn is er sprake van het nemen van onverantwoord ondernemersrisico. Dan loopt ook een nieuw Noflik Wenje kans het niet langer dan vijf jaar uit te houden. De prijskaartjes komen dan weer terecht bij mensen met dementie en bij de Trynwâldster mienskip. Daarom nodigt NWmb! zorgondernemers uit om met de Trynwâlden samen te werken.

Samenwerken als noodzaak

De Trynwaldster mienskip, vertegenwoordigt door NWmb!, krijgt van Patyna informatie maar wordt niet gezien als overlegpartner. NWmb! is van mening dat een nieuw Noflik Wenje alleen 30 jaar stand kan houden als nauw met de Trynwâlden wordt samengewerkt. Het gaat om samenwerking tussen zorgondernemers onderling én om samenwerking tussen zorgondernemers en de Trynwâlden. Alleen als die samenwerking lukt heeft een kleinschalige woonzorgvoorziening kans van slagen. Patyna zet met haar houding Nwmb! en daarmee de Trynwâldster mienskip, (weer) buiten spel. Dat is niet in het belang van de ouderen in de Trynwâlden. Van een overnamekandidaat voor Noflik Wenje wordt de samenwerkingsbereidheid verwacht die Patyna al geruime tijd niet meer op kan brengen.

Zorgvuldigheid gewenst

Op 5 februari jl. heeft Patyna toegezegd dat serieuze overnamekandidaten inzage krijgen in de financiën van Noflik Wenje en in het haalbaarheidsonderzoek (zie het laatste Concept-Gespreksverslag). Nu de petitie-actie is afgerond zoekt NWmb! actief naar ondernemers die zich als overnamekandidaat bij Patyna willen melden. Ook de mogelijkheid om zelf een zorgorganisatie op te richten wordt serieus onderzocht. Zorghuizen Noord Nederland (ZNN) heeft zich na contact met NWmb! bij Patyna gemeld en vroeg deze week om de voor oriëntatie benodigde gegevens. ZNN krijgt die op 5 februari beloofde inzage niet. Het argument is dat Patyna reeds ver is gevorderd met een andere kandidaat. NWmb! heeft de eigenaar van MFC Heemstra State gevraagd om met NWmb! in gesprek te gaan om een goed contact met de mienskip te realiseren. Wij vinden dat de haast die Patyna nu maakt niet in het belang is van de gewenste ouderenzorg. Wij kunnen ons niet uitspreken over de kwaliteiten van een ons onbekende overnamekandidaat. Wel kunnen we stellen dat goede ouderenzorg vraagt om het zorgvuldig afwegen van mogelijkheden. Een overhaaste exit-strategie omdat erop korte termijn een lid van Patyna’s Raad van Bestuur vertrekt past daar niet in. Patyna heeft aangegeven dat het Noflik Wenje per 1-1-2021 wil sluiten. Dat biedt ruimte voor zorgvuldigheid.

Hoe verder?

  • NWmb! wil af van concurrentie en bedrijfsmatige en/of financiele schotten die op elkaar afgestemde zorg bemoeilijken. De komende 30 jaar vragen om een geïntegreerde aanpak. Dat maken de 2027 petitieondertekenaars duidelijk. Dat maakt ook de ministeriële ‘Taskforce Wonen en Zorg’ duidelijk. Deze Taskforce is vorig jaar in het leven geroepen om gemeentes te ondersteunen bij beleidsontwikkeling gericht op het in de eigen buurt aanbieden van (intensieve) ouderenzorg. Ook als het thuis (even) niet meer gaat. Lees: Oma blijft in eigen buurt.
  • Bij cliëntenraad en NWmb! liggen kwaliteitseisen die in het huidige broedproces meegenomen moeten worden. Zorgkwaliteit, betaalbaarheid, familieparticipatie, medezeggenschap en de organisatie van vrijwilligerswerk & mantelzorg vragen om controleerbaar goede afspraken. Liefst vóórdat er contracten worden afgesloten.
  • NWmb! zoekt flexibele zorgondernemers die oog hebben voor het belang van de Trynwâldster bevolking en die de weg weten om bij regelgevers de benodigde speelruimte te vragen. Heeft de huidige overnamekandidaat deze kwaliteiten?
  • NWmb! vertegenwoordigt in deze ‘Trynwâldster zorgmarkt’ de consument/cliënt en een flink potentieel aan mantelzorgers en vrijwilligers. Door twijfel te laten bestaan over de bereidheid tot samenwerking met NWmb! neemt de kans op het nemen van onverantwoorde ondernemersrisico’s toe.
  • Wij zullen de wethouder vragen hoe hij denkt over de gewenste transparantie en over de door NWmb! gewenste samenwerking tussen zorgondernemers en mienskip. Ook zijn wij benieuwd naar de inhoud van de inspanningen die de wethouder zich heeft getroost en of hij op de hoogte is van het bestaan van de ministeriële Taskforce.

Uitnodiging

Voor zorgondernemers die zijn betrokken bij een mogelijke overname van Noflik Wenje heeft NWmb! een duidelijke boodschap: nauwe samenwerking met de mienskip is in de komende 30 jaar zowel wenselijk als noodzakelijk. Zonder die samenwerking wordt het drie keer niks. Om die reden nodigt NWmb! alle betrokken zorgondernemers uit hun plannen op transparante wijze met NWmb! te delen. Uit bedrijfsbelang. Zie NWmb! vooral als uw samenwerkingspartner. Mei Elkoar!