Bewoners willen naar Fidesta!

bewoners willen naar fidesta

Bewoners willen naar Fidesta! Vandaag hebben bewoners van Noflik Wenje aan de cliëntenraad laten weten dat zij bereid zijn om over te gaan naar Fidesta Noflik Wenje. Voordat de bewoners hiervoor tekenen worden er nog enkele gemaakte afspraken gerealiseerd. Omdat het om ingrijpende en deels ingewikkelde veranderingen gaat is de cliëntenraad gevraagd om er bij Patyna op aan te dringen dat bewoners hiervoor meer tijd kunnen nemen.

Toename van vertrouwen

De bereidheid van de bewoners om met de overname in te stemmen is gebaseerd op toename van vertrouwen nu duidelijk wordt dat beloftes gerealiseerd kunnen worden en er goed overleg met Fidesta heeft plaatsgevonden. Het belangrijkste: vertrouwde zorggezichten blijven!  Doorslaggevend was het volgende:

  1. Een groot deel van het huidige personeel de bewoners blijft verzorgen.
  2. Er hoeft niet verhuist te worden. Er blijft een belangrijke stukje ouderenzorg bij MFC Heemstra State.
  3. De bestaande zorgkwaliteit voor de bewoners blijft in stand.
  4. Bewoners kunnen ‘op Noflik Wenje verzorgd sterven’ (behoudens als de veiligheid in het geding komt).
  5. Er is goed overleg mogelijk tussen bewonersvertegenwoordiging en Fidesta/zorgondernemer.
  6. Fidesta is bereid is om met het platform NWmb! in gesprek te gaan over de toekomstige behoefte aan ouderenzorg in de Trynwâlden.

Zekerheden & Kwaliteitscontrole

Patyna en Fidesta zijn op de hoogte van de zekerheden die bewoners nodig hebben. Er is juridisch advies onderweg, er wordt door Fidesta een zorgkwaliteitsvergelijker ingevuld en bewoners krijgen binnenkort een schriftelijke bevestiging van de maandelijkse kosten. Door de nieuwe wijze van financiering (PGB) wordt iedere bewoner ‘individueel zorginkoper’. Zij (hun vertegenwoordigers) moeten nu zelf toezien op de kwaliteit van de overeengekomen zorg.

Zorg in de buurt

Zodra de overname een feit is zal het platform NWmb! van naam veranderen en in de huidige samenstelling doorgaan als platform dat zich actief richt op ouderenzorg in de Trynwâlden. Als bewoners van de Trynwâlden hun zorgbehoeftige ouderen in de buurt willen houden is er voor de komende 30 jaar werk aan de winkel. Hoe mooi de oplossing van een ‘Fidesta Noflik Wenje’ ook is, het aantal bedden voor mensen met dementie vermindert terwijl het aantal mensen met dementie in de komende jaren fors toeneemt.  Een belangrijk doel van de petitie ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’ was  minimaal het behoud van bedden voor mensen met dementie. Dat is nog niet helemaal gelukt.