Belangengroep opgericht

In september ontvangen de contactpersonen van bewoners via email het bericht dat Patyna voornemens is Noflik Wenje te sluiten en over te dragen. Ondanks de tot dan ontvangen mondelinge informatie valt dit zwaar op de maag. Het noemen van de sluitingsdatum baart zorgen. Onder personeel, bewonersvertegenwoordigers, vrijwilligers en naasten ontstaat onrust. Zij worden uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst op 28 oktober op Heemstra State een gezamelijke mening te vormen. Dat lukt.

Alle aanwezigen hebbent grote moeite met het communiceren van een sluitingsdatum en de negatieve gevolgen daarvan op het functioneren van Noflik Wenje. Gevreesd wordt dat Noflik Wenje vóór de sluitingsdatum dood bloedt. Het noemen van de datum zou “sluiting zonder besluit” in gang zetten. Verder worden er eisen gesteld aan een eventuele overdracht. Er wordt gepleit voor overname van de woonvorm als geheel, inclusief bestaande zorgrelaties en rituelen. Ieder vindt dat een voorziening als Noflik Wenje voor de Trynwalden behouden moet blijven.

Op de bijeenkomst zijn alle bewoners vertegenwoordigt en er zijn naasten en vrijwiligers. Het personeel, dat die middag extra informatie van het Patyna-management heeft ontvangen, ontbreekt. Ook een lid van de cliëntenraad woont de bijeenkomst bij. Besloten wordt om de gezamenlijke mening aan de cliëntenraad aan te bieden en het management van Patyna in te lichten over het bestaan en de mening van de belangengroep ‘Noflik Wenje moat bliuwe!’.