Actie-overleg op 6 januari 2020

Datum: maandag 6 januari 2020
Plaats: De Treffer op MFC Heemstra State
Tijd: 20:00-21:00 uur

De voorbereiding van de actie voor behoud van Noflik Wenje, de woonvorm voor mensen met dementie in Heemstra State gaat door. In  de periode 12-26 januari worden handtekeningen onder onze petitie verzamelt. De petitie wordt binnenkort verspreid. Online ondertekenen zit in de testfase.

Maatschappelijke organisaties

Gesterkt door de vorige opkomst zijn voor 6 januari voor het eerst ook enkele maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Zij kregen de petitie onlangs toegestuurd. Indien zij het, als organisatie, al op 6 januari met onze petitie eens kunnen zijn lukt het hen wellicht  om ‘namens hun organisatie’ te komen. Lukt dit (nog) niet dan zijn (bestuurs)leden van deze organisaties natuurlijk ook op persoonlijke titel van harte welkom.

Werk te doen

Tijdens het overleg op 6 januari staat de uitvoering van geplande werkzaamheden centraal. Er is ruimte voor het plannen van extra activiteiten (suggesties weer welkom, evt. per mail). Als u  komt stuur dan even een mailtje naar dickprovoost@hotmail.com. Dan zorgen wij voor voldoende koffie en thee.

Agenda 6 januari 2020

  1. Dit agendavoorstel
  2. Welkom
  3. Verslag 15-12-2019
  4. De Wurklist algemeen (meningsvormend)
  5. Gewenste aanpassingen Wurklist (besluitvormend)
  6. Planning NOODZAKELIJKE werkzaamheden (zie Wurklist C en D besluitvormend)
  7. Inventariseren mogelijke EXTRA werkzaamheden (zie Wurklist E, meningsvormend)
  8. Uitvoeren extra werkzaamheden (zie Wurklist F, besluitvormend)
  9. Noflik Wenje financieel: toen, nu en toekomst  (meningsvormend)
  10. Afsluiting en vervolgafspraak