Nieuwe start

Nieuwe Start

Dag websitebezoeker,

Op 1 mei 2020 is ‘Fidesta Noflik Wenje’ van start gegaan. Deze website wordt daarom binnenkort opgeheven.

Platform ‘NWmb!’ wil iedereen die het voortbestaan van Noflik Wenje mogelijk heeft gemaakt daarvoor hartelijk bedanken.

Binnenkort wordt platform NWmb! omgevormd tot ‘Platform Trynwâlderein’. Dit platform wil de gemeenschap binnen de Trynwâlden een stevige plaats geven binnen de zorgverlening aan Trynwâldster  ouderen. U hoort daar binnenkort meer over.

We wensen het zorgteam van ‘Fidesta Noflik Wenje’ erg veel succes!!

Met vriendelijke groet,

1 mei 2020
Platform ‘NWmb!’